RODO

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja” z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Brandtstaettera 2, 33-100 Tarnów, nr tel. 14 626 59 35, email: sm-nadzieja@smnadzieja.okay.pl

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” z siedzibą w Tarnowie kwestiami Ochrony Danych Osobowych zajmuje się Zarząd Spółdzielni, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
sm-nadzieja@smnadzieja.okay.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Brandtstaettera 2, 33-100 Tarnów. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nadzieja” z siedzibą w Tarnowie? Przeczytaj odpowiednią klauzulę informacyjną:

9

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób posiadających tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja”