Walne Zgromadzenie Członków SM „Nadzieja”

 

Aktualne informacje na temat Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie publikowane są na tej stronie.