Zarząd spółdzielni

 

  • Kazimierz OLSZEWSKI – Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni
    • Licencjonowany Zarządca Nieruchomości ( Nr lic. 777 ) oraz
    • Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami ( Nr lic.1602)
  • Artur NADOLNIK – Z-ca Prezesa