Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza wybrana w dniu 29.06.2023r przez Walne Zgromadzenie Członków w składzie:

1. Prezydium Rady

  • Krzysztof MADEJ – Przewodniczący Rady
  • Marcin GŁODZIK – Z-ca Przewodniczącego Rady
  • Małgorzata DOMINIK – Sekretarz

2. Komisja Rewizyjna

  • Piotr PACIOREK – Przewodniczący komisji
  • Małgorzata WOŁOWICZ – Członek komisji rewizyjnej
  • Janusz LIPCZYŃSKI – Członek komisji rewizyjnej

3. Pozostali Członkowie Rady

  • – Kinga SCHIER
  • – Janusz BYSTROWSKI
  • – Jerzy DZIEWIDEK