Ul. Romanowicza

Zdjęcia obiektów Spółdzielni przy ul.Romanowicza.