Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadzieja" - www.smnadzieja.okay.pl
Znajdujesz się teraz: smnadzieja.okay.pl / Organy statutowe

Organy statutowe

Organami Spółdzielni są:

  • Walne Zgromadzenie,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Podstawowym zadaniem wszystkich organów Spółdzielni jest ochrona praw członków wynikających z przepisów ustawy, prawa spółdzielczego i postanowień statutu.

Rada Nadzorcza wybrana w dniu 15.07.2020r przez Walne Zgromadzenie Członków w składzie:

1. Prezydium Rady

Krzysztof  MADEJ -  Przewodniczący Rady

-  Marcin GŁODZIK  - Z-ca Przewodniczącego Rady

-  Janina DĄBROWSKA  -  Sekretarz

2. Komisja Rewizyjna

-  Bogusław SIEMEK - Przewodniczący komisji

-   Małgorzata DOMINIK - Członek komisji rewizyjnej

-   Piotr  PACIOREK  - Członek komisji rewizyjnej

3. Pozostali Członkowie Rady

-  Kinga SCHIER

-  Małgorzata  WOŁOWICZ

-  Janusz LIPCZYŃSKI

ZARZĄD Spółdzielni:

-  Kazimierz OLSZEWSKI  - Prezes Zarządu , Dyrektor Spółdzielni

    Licencjonowany Zarządca Nieruchomości ( Nr lic. 777 )

    oraz Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami ( Nr lic.1602)

-  Artur  NADOLNIK - Z-ca Prezesa  

2010 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadzieja" w Tarnowie - www.smnadzieja.okay.pl.
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.